Historia PNWM

Logo_Schriftzug

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – dawniej i dziś

W dniu 17 czerwca 1991 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistnili ideę pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla.

Pojednanie dzięki wymianie młodzieży

Po upadku komunizmu w Europie Wschodniej i po zjednoczeniu Niemiec obaj przywódcy chcieli dać nowy początek stosunkom między naszymi krajami. Motorem zbliżenia miała być właśnie PNWM. Po trudnym i bolesnym odcinku wspólnej historii Polski i Niemiec, młodzież obu narodów otrzymała możliwość poznania mieszkańców i kultury sąsiada, nawiązania przyjaźni i obalenia dzielących ją uprzedzeń. PNWM miała się przy tym wzorować na powstałej w 1963 roku Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Równocześnie z umową powołującą do życia PNWM podpisano Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stanowiący kamień milowy w powojennych stosunkach polsko-niemieckich.

PNWM jako organizacja międzynarodowa

PNWM ma oficjalnie status organizacji międzynarodowej, a zatem znajduje się w gronie takich organizacji jak Unia Europejska czy ONZ. PNWM jest jedyną polsko-niemiecką instytucją o osobowości prawnej organizacji międzynarodowej.