Albert-Schweitzer-Gymnasium

597 lat tradycji, 63 lata historii Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim

Historia

Za datę oznaczającą początek szkolnictwa w Crailsheim uznaje się rok 1422. Z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o założeniu “Lateinschule”, tzw. “Łacińskiej Szkoły”, przygotowującej do zawodu duchownego i studiów uniwersyteckich, nauczając w języku łacińskim. I to właśnie tę datę wielu zwykło przyjmować jako początek Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim, choć należy pamiętać o tym, iż historia szkoły jako samego gimnazjum to „zaledwie” 63 lata.

Przez kolejne wieki od swojego powstania protoplasta naszej partnerskiej szkoły przeżywa wzloty i upadki. Potwierdzone jest otwarcie “Szkoły Realnej” w Crailsheim w roku 1840, która w 1903 roku łączy się ze Szkołą Łacińską. W roku 1940 Szkołę Realną zostaje przemianowa na “Oberschule” (pl. szkoła średnia). Powód jest następujący i dość oczywisty: zmiany zachodzące po dojściu nazistów do władzy w latach 30-stych ubiegłego stulecia nie omijają Crailsheim i tamtejszego szkolnictwa. Od 1933 roku wszystkie programy nauczania zostają podporządkowane rodzącemu się reżimowi. Naszą partnerską szkoła staje się wówczas  „Szkołą Średnią dla Chłopców” (“OBERSCHULE FŰR JUNGEN”).

Działania wojenne nie oszczędzają szkoły, która w wyniku kwietniowych bombardowań 1945 roku traci swój budynek. Jako pierwsza placówka w Badenii-Wirtemberdze po uzyskaniu zgody okupujących miasto Amerykanów wznowia naukę już 1.paxdziernika 1945 roku, początkowo tylko w klasach 1-4. Nie mając swojego budynku, korzysta najpierw z gościnności Leonard-Sachs-Schule, następnie Gewerbeschule – czwartego z kolei budynku przyszłego ASG. W 1947 roku nauka prowadzona jest dodatkowo w dwóch prowizorycznych barakach z dawnego lotniska wojskowego Fliegerhorst.

Bardzo ważną datą w historii szkoły jest powierzenie w roku 1948 stanowiska dyrektora szkoły Dr Fritzmartinowi Ascherowi. To na ulicy nazwanej jego imieniem ma swoją siedzibę dzisiejsze Albert-Schweitzer-Gymnasium (Dr.-Ascher-Weg 1). W czasie jego urzędowania szkoła staje się gimnazjum, zyskuje patrona i centralny budynek dzisiejszego kompleksu. W listopadzie 1953 roku w Badenii-Wirtemberdze następuje reforma oświaty: zarządza się przemianowanie wszystkich szkół kończących się egzaminem dojrzałości w gimnazja. Wtedy właśnie Oberschule Crailsheim staje się Gymnasium Crailsheim. Równocześnie dyrektor Ascher jako patrona szkoły proponuje Alberta Schweitzera (* 1875 +1965), pochodzącego z Alzacji teologa, równocześnie filozofa, muzykologa i lekarza, wyróżnionego  w 1953 roku Pokojową Nagrodę Nobla za założenie szpitala w Lambaréné w Gabonie. W liście z 11 maja 1954 r. noblista pozytywnie odpowiada na prośbę dyrekcji. Rada Miasta Crailsheim (organ prowadzący szkołę), na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 1954 postanowia nadać szkole imię Alberta Schweitzera i swoją decyzję przekazać organowi nadzorującemu do Stuttgartu. Równocześnie w dniu 8 grudnia 1953 ruszają prace nad budową nowego kompleksu szkolnego. Oficjalne wbicie łopaty następuje  5 kwietnia 1954 roku, a już 22 listopada tego samego roku następuje zawieszenie wiechy. Rok 1955 to wykończenie, doposażanie i upiększanie nowych budynków szkolnych. Przeprowadzka do nich odbywa się w trakcie ferii bożonarodzeniowych. 9 stycznia 1956 roku, pierwszy dzień po feriach, nauka odbywała się już w nowej szkole.

Do historii szkoły przechodzi jednak inna data: 23 marca 1956 roku, czyli oficjalne otwarcie piątego w historii budynku szkoły. To od tego dnia oficjalnie mówimy o Gimnazjum im. Alberta Schweiztera w Crailsheim w jego dzisiejszym kształcie. To oczywiście nie oznaczało końca zmian.

ASG  dzisiaj

Obecne ASG jest jednym z dwóch “Gimnazjów Ogólnokształcących” w Crailsheim, tym starszym i zarazem większym. Jego konkurent, czyli Gimnazjum im. Lizy Meitner (Lise-Meitner-Gymnasium) powstał w 2004 roku w zachodniej części miasta, ożywionej i zrewitalizowanej po likwidacji amerykańskich koszar w 1993 roku.

Wzory (niem. Leitbild), którymi kieruje się nasza partnerska szkoła brzmą: “Verantwortlichkeit, Miteinander, Fairness” (pl. odpowiedzialność, wspólnota, postawa fair).

W 2014 roku szkoła przystąpiła do krajowego projektu „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ (“Szkoła wolna od rasizmu, szkoła z odwagą”). W jego ramach co roku organizowane są różne akcje dotyczące problematyki rasizmu.

Gimnazjum od 2009 roku kieruje dyr. Günter Koch, który zastąpił na tym stanowisku Wolfa Spätha, współzałożyciela naszego szkolnego partnerstwa. Funkcję jego zastępcy do końca roku szkolnego 2018/19 pełnił  StD Max Kopplin (od 2007r.). Od roku szkolnego 2019/20 funkcję wicedyrektora pełni OStR Christian Reinhardt. W roku szkolnym 2019/20 w szkole zatrudnionych jest 70 nauczycieli, na zajęcia uczęszcza 802 uczniów. Szkoła przygotowuje do matury (Abitur). Realizuje to w formie albo 9-letniego (G9), albo 8-letniego gimnazjum (G8).

ASG tworzą cztery leciwe budynki. Najstarsze dwa: Verwaltungstrakt (Trakt Administracyjny) i Hexenbuckelbau (Budynek na Wzgórzu Hexenbuckel) oddano do użytku w 1956 roku. Efektem rozbudowy szkoły było powstanie w roku 1973 “Schwanenseebau” (budynku przy stawie Schwanensee, tzw. Erster Erweiterungsbau) i w roku 1983 budynku z dzisiejszym barkiem szkolnym (Neuestbau/Zweiter Erweiterungsbau). Wszystkie budynki szkoły od dawna wymagały renowacji. Zaplanowany przez miasto Crailsheim jako organ prowadzący i rozłożony na kilka lat remont szkoły ruszył  w 2018 roku. Zapoczątkowała go przebudowa  budynku “Schwannenseebau” a jej koszt obliczono na 1,6 miliona euro. Budynek do użytku oddano wiosną 2019 roku. Na okres remontu naukę  przeniesio do kontenerów postawionych obok szkoły. Aktualne zdjęcia gimnazjum można obejrzeć tu Bilder von der Schule. Wizualizację szkoły po remoncie można obejrzeć na stronie Urzędu Miasta Crailsheim.

Gimnazjum im. Alberta Schweitzera jest szkołą o profilach przyrodniczym (naturwissenschaftliches Profil) i językowym (sprachliches Profil). Aktualnie rozważa się wprowadzenie kolejnego profilu – informatycznego. Jako wiodącego naucza się tu języka angielskiego. Od wielu lat szkoła prowadzi wymianę szkolną z amerykańskim Worthington. 70% uczniów jako drugi język wybiera francuski. Motywacją do jego wzmożonej nauki z całą pewnością jest  wymiana szkolna z francuskim Pamiers. 40% uczniów decyduje się także na naukę trzeciego języka obcego – jest nim język hiszpański. Od niedawna trwa wymiana szkolna z Barceloną. W ASG naucza się także języka łacińskiego, na jego naukę decyduje się ok. 30% uczniów.

O swojej bogatej ofercie szkoła opowiada opowiada w filmie promocyjnym.

40 lat po powołaniu Gimnazjum im. Alberta Schweitzera  rozpczyna prowdzenie wymian szkolnych  z I LO im. ONZ w Biłgoraju (pierwszy przyjazd grupy z Biłgoraja do Crailsheim 17 kwietnia 1996 r.). W latach 2008-2018 funkcję koordynatora wymiany pełnił Ulf Bornmann. Od 2019 roku jego obowiązki przejęła mająca polskie korzenie Monika Zapotoczny. 

Dla I LO im. ONZ w Biłgoraju i ASG Crailsheim bardzo ważną datą był rok 2016. Wspólne świętowanie licznych jubileuszy pozwoliło zacieśnić bardzo dobre relacje obu szkół. Obchodzono m.in.:

  • 60-lecie powstania Gimnazjum im. Alberta Schweiztera w Crailsheim (23.03.)
  • 20-lecie wymiany i pierwszy pobyt biłgorajskich uczniów w Crailsheim (17.04.)
  • 30-lecie nadania I Liceum Ogólnokształcącemu w Biłgoraju imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (8.05.)
  • 25-lecie istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (17.06.)
  • 25-lecie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie pomiędzy RP i RFN  (17.06.)
  • nagrodzenie dyrektorów obu szkół: Mariana Klechy i Wolfa Spätha “Złotym Horafem” – najwyższym odznaczeniem władz miejskich Crailsheim (18.06.)
  • podpisanie “Porozumienia o partnerstwie szkół” pomiędzy LO im. ONZ i ASG Crailsheim (18.06.)
  • 21 wymianę (6-15.10.)
  • jubileusz 60-lecia ASG na uroczystej gali w Crailsheim (25.11.)

W 2017 roku w uroczystościach 80-lecia I LO im. ONZ w Biłgoraju udział wzięła oficjalna delegacja ASG pod przewodnictwem wicedyrektora Maxa Kopplina. Nauczyciel biłgorajskiej szkoły Grzegorz Bryła z okazji jubileuszu opracował niemieckojęzyczną monografię wymiany, podsumowującą ponad 20-letnią przyjaźń obu placówek.

/gb/