Przypadająca w tym roku 20 rocznica nawiązania przez Biłgoraj partnerstwa z niemieckim Crailsheim, wieloletnia przyjaźń z tamtejszym Gimnazjum im. Alberta Schweitzera oraz prowadzone wspólnie od 1996 roku programy wymian uczniowskich stały się inspiracją dla nauczycieli I LO im. ONZ  w Biłgoraju do zorganizowania konkursu na projektu logo nawiązującego do jubileuszu.

Główne cele konkursu to zwrócenie uwagi opinii publicznej na to ważne wydarzenie oraz podkreślenie roli biłgorajskiego “ONZ-tu” w promowaniu międzynarodowych kontaktów. Organizatorzy chcą także zachęcić młodzież do pogłębiania swojej wiedzy na temat partnerstw samorządów oraz rozwijania  talentów plastycznych, graficznych i informatycznych. Udział w konkursie potwierdziła partnerska szkoła z Crailsheim  i ogłosiła go na swojej stronie internetowej (do przeczytania tu: 20 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Biłgoraj und Crailsheim – Design-Wettbewerb).

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Crailsheim, Burmistrz Miasta Biłgoraj, Starosta Biłgorajski oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu loga (logotypu) nawiązującego do 20 rocznicy współpracy partnerskiej między Biłgorajem i Crailsheim: w grafice komputerowej lub technikach plastycznych.

Termin przesyłania prac konkursowych mija 10 marca 2020 r. O rozstrzygnięciu  konkursu poinformuje strona internetowa szkoły 23 marca 2020 r. Zwycięska praca zostanie oficjalnym znakiem jubileuszu oraz będzie wykorzystywana w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych z organizacją rocznicy.

Regulamin, kartę zgłoszenia oraz wymagania dotyczące prac znajdziecie na stronie internetowej I LO im. ONZ w Biłgoraju w rubryce olimpiady/konkursy.

 

 

Plakat informujący o konkursie

/gb/