21 marca odbyły się dni otwarte w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. Jedną z atrakcji była kawiarenka języka niemieckiego. Odbywał się tam quiz o Niemczech, a także prezentacja języka niemieckiego. Uczniowie liceum opowiedzieli gościom o nauczaniu języka niemieckiego w szkole oraz zaletach płynących z uczestniczenia w wymianie polsko-niemieckiej. Zaprezentowana została również nasza strona internetowa, a także opowiedziano o historii jej powstania i sposobie redagowania.