9 listopada (środa) na kanałach telewizyjnych 3 sat  (Niemcy) i TVN  (Polska) odbędzie się równoczesna premiera filmu „Polacy i Niemcy. Historia sąsiedztwa”,  wspólnego polsko-niemieckiego projektu o historii wzajemnych stosunków. Serdecznie zachęcamy was do śledzenie tej ciekawie zapowiadającej się koprodukcji.

Poniżej opis projektu z polskiej prasy oraz niemieckojęzyczna zapowiedź filmu. Polecamy!

„Jak dotąd historia niemiecko-polska w sposób skrótowy i zniekształcony opisywana była jako historia wojen, rozbiorów i okupacji. Lecz jest to tylko połowiczna prawda, która odzwierciedla głównie wydarzenia z XIX i XX wieku. Wcześniejsze stosunki między Niemcami i Polakami były to najczęściej epoki pokoju, koegzystencji, współpracy i wymiany. Mimo to niemiecko-polskie wojny i wrogie konflikty z późniejszego okresu rzucają do dzisiaj długi cień.

Przyszedł już czas, by uwolnić historię niemiecko-polską z ukierunkowania na ideologie i utrwalone stereotypy. Jeśli rozpatrujemy całe tysiąc lat wspólnej historii, to większa jej część naznaczona była przez sąsiedzką współpracę oraz przez intensywną koegzystencję polityczną i kulturalną. Aktualne badania nad genomami wykazują, że Niemcy i Polacy są ze sobą blisko związani genetycznie. Dla wielu osób stwierdzenie to może być zaskakujące, ale poczynając od migracji i osiedlania się Niemców na wschód od Odry już we wczesnym średniowieczu aż po dzisiejszą emigrację Polaków za pracą do Niemiec żywa wymiana ludności była i nadal jest normą we wzajemnych relacjach. Rozwijające się obecnie polityczna, gospodarcza i kulturalna koegzystencja obu krajów stała się filarem Unii Europejskiej.”

Die Deutschen und die Polen. Geschichte einer Nachbarschaft

Eine Filmreihe von Andrzej Klamt, Zofia Kunert und Gordian Maugg in vier Teilen mit zahlreichen Spielszenen – Eine Produktion der Halbtotal Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF/3sat und TVN – Gefördert von Hessen Film und Medien GmbH sowie der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

Geschichte Deutschlands und Polens wird ein gemeinsames Filmprojekt die Geschichte der nachbarschaftlichen Beziehungen erzählen und neu beleuchten. Halbtotal Filmproduktion aus Wiesbaden konnte als Partner für die Koproduktion das ZDF, 3sat, TVN aus Polen sowie das Land Hessen gewinnen. Die vierteilige Filmreihe soll im November 2016 zeitgleich im deutschen und polnischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Pünktlich zum 25. Jahrestag der Unterzeichnung des „Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ wird dieses außergewöhnliche Filmprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Więcej informacji o projekcie oraz zapowiedź znajdziecie po adresem: deutsche-polen.eu